skip to Main Content

Ekonomifakta

Momssatser
25% (20 % av priset)
den generella skattesatsen
12% (10,71 % av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster
6% (5,66 % av priset)
t ex persontransporter, böcker
Räntor
Dröjsmålsränta 8,00
(referensränta + 8,00 %)
Referensränta (2021-12-01) 0,0
Reporänta (2021-12-01) 0,0
Förmån av fri kost 2022
Frukost 50 kr
Lunch/Middag 100 kr
Helt fri kost 250 kr
Milersättning
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Viktiga datum 2022

Momsredovisning samt inbet
på skattekontot (oms < 40Mkr)

Vid kvartalsredovisning av moms

Januari
Februari 12
Mars
April
Maj 12
Juni
Juli
Augusti 17
September
Oktober
November 12
December

Momsredovisning samt inbet
på skattekontot (oms < 40 Mkr)

Vid månadsredovisning av moms

Januari 17
Februari 12
Mars 12
April 12
Maj 12
Juni 12
Juli 12
Augusti 17
September 12
Oktober 12
November 12
December 12

AGI-deklaration samt inbet
Skatteverkets konto (alla företag)
*12/8 > 40Mkr, 17/8 < 40 Mkr

Januari 17
Februari 12
Mars 12
April 12
Maj 12
Juni 12
Juli 12
Augusti *12/17
September 12
Oktober 12
November 12
December 12

AGI-deklaration samt inbet på
Skatteverkets konto (oms > 40 Mkr)

Januari 26
Februari 26
Mars 26
April 26
Maj 26
Juni 26
Juli 26
Augusti 26
September 26
Oktober 26
November 26
December 26

Om datumet infaller på helg - första arbetsdagen därefter.

Back To Top