Ekonomifakta

Momssatser
25% (20 % av priset)
den generella skattesatsen
12% (10,71 % av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster
6% (5,66 % av priset)
t ex persontransporter, böcker
Räntor
Dröjsmålsränta 8,00
(referensränta + 8,00 %)
Referensränta (2016-01-01) 0,0
Reporänta (2016-07-13) -0,50
Förmån av fri kost
Frukost 44 kr
Lunch/Middag 88 kr
Helt fri kost 220 kr
Milersättning
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Viktiga datum 2016

Skattedeklaration samt moms
på skattekontot (oms < 40Mkr)

Vid kvartalsredovisning av moms

-

Januari
Februari 12
Mars
April
Maj 12
Juni
Juli
Augusti 17
September
Oktober
November 14
December

Skattedeklaration samt moms på
skattekontot (oms < 40 Mkr)

Vid månadsredovisning av moms

-

Januari 19
Februari 12
Mars 14
April 12
Maj 12
Juni 13
Juli 12
Augusti 17
September 12
Oktober 12
November 14
December 12

Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter
på Skatteverkets konto (alla företag)
*12/8 > 40Mkr, 18/8 < 40 Mkr

-

Januari 19
Februari 12
Mars 14
April 12
Maj 12
Juni 13
Juli 12
Augusti 12/17*
September 12
Oktober 12
November 14
December 12

Skattedeklaration samt
moms (oms > 40 Mkr)

-

-

Januari 26
Februari 26
Mars 28
April 26
Maj 26
Juni 27
Juli 26
Augusti 26
September 26
Oktober 26
November 28
December 26